Bidrag från Sparbanksstiftelsen Rekarne

IF Friskis&Svettis har fått ett bidrag på 50.000:- av Sparbanksstiftelsen Rekarne för sitt arbete med barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Pengarna kommer bland annat att gå till redskap, utbildning och fler träningstillfällen för målgruppen.

IF Friskis& Svettis är mycket glada och tacksamma för detta bidrag som erhölls i oktober 2016.


Information om Sparbanksstiftelsen Rekarne

Sparbanksstiftelsen Rekarnes främsta uppgift är att vara 50-procentig ägare till Sparbanken Rekarne, att förvalta Rekarnekapitalet, att främja sparandet i Eskilstuna, Strängnäs, Mariefred och att bevara minnet av sparbankerna samt Föreningsbanken i Eskilstuna. 

Det sker genom att stiftelsen låter avkastningen på bankens kapital verka inom kommunerna i form av bidrag till bland annat kultur, utbildning, föreningslivet, idrotten och det lokala näringslivet. Sammanlagt fördelar stiftelsen årligen ett antal miljoner kronor i ekonomiskt stöd till olika verksamheter i kommunerna inom Sparbanken Rekarnes verksamhets område.

 


Klicka här för att återgå till startsidan.

Klicka här för att visa hela nyhetsarkivet.

 


IF Friskis&Svettis Eskilstuna, 818000-8909 Sveaplan - Lundbladsvägen 6, Eskilstuna, info@eskilstuna.friskissvettis.se, 016-200 60 60
Rörelseglädje i Eskilstuna AB, 556921-8778 - c/o IF Friskis&Svettis Eskilstuna - Lundbladsvägen 6, Eskilstuna